Regulamin Karty Stałego Klienta

Regulamin Karty

Regulamin Karty Stałego Klienta Bagińscy SPA. Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania i korzystania z KARTY STAŁEGO KLIENTA wystawianej przez Bagińscy SPA, zwanej dalej KARTĄ.

Do otrzymania KARTY uprawniona jest każda osoba, która trzykrotnie dokonywała rezerwacji, a następnie była gościem Ośrodka Bagińscy SPA, bezpośrednio płaciła za pobyt i jej nazwisko widnieje w bazie meldunków ośrodka.

KARTA daje jej użytkownikowi 10% zniżki na pobyt w Bagińscy SPA.

Zniżka z tytułu Karty obowiązuje od czwartego pobytu.

KARTA jest imienna i opatrzona indywidualnym numerem.

Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się KARTĄ jest jej użytkownik, co oznacza, że prawo do zniżek oraz innych przywilejów, wynikające z faktu posiadania KARTY, nie może być cedowane na inną osobę.

KARTA upoważnia do zniżki dla 1 pokoju.

Zniżka nie obowiązuje przy pobytach promocyjnych.

Powered by
oprogramowanie dla hotelu