Basen, sauna, jacuzzi

Basen, Sauna, Jacuzzi | Bagińscy Spa

Godziny otwarcia:
  • basen kryty: 8:00-21:00
  • sauna: 12:00-21:00
  • jacuzzi:12:00-21:00

Cennik

  • dla gości hotelowych - nieodpłatnie
  • dla osób z zewnątrz - 25 zł/h osoba dorosła
  • dzieci w wieku 4-10 lat - 15 zł/h
  • dzieci poniżej 3-go roku - nieodpłatnie
  • karnet 10 wejść - 225 zł, dla dzieci - 135 zł

Jakość wody

INFORMACJA dot. oceny jakości wody (od 01.01.2023 do 31.12.2023) na pływalni Bagińscy SPA.
Przeprowadzona przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach roczna analiza potwierdza, że Bagińscy Spa prowadził ocenę jakości wody na pływalni zgodnie z wymaganiami obowiazujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystajacyh z pływalni.
Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów woda na pływalni spełnia wymagania mikrobilogiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach  NR 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie wymagań  jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach  (Dz. U. z 2015 r. poz.2016).

Powered by
oprogramowanie dla hotelu